جستجو و دانلود مقالات از بین میلیون‌ها موضوع انتخابی

نمایش مورد 1-20 از 79,784,027 نتیجه جستجو شده.عملیات
P52 Can the forest plot be simplified without loosing relevant information in meta-analyses?
نوع: journal-article
منبع: Controlled Clinical Trials
ناشر: Elsevier BV
نویسند(گان): Luc Bijnens , Albert Ivanov , Guido Hoctin Boes , Laurence Collette , Richard Sylvester
سال: 1996
جلد: 17
شماره: 2
صفحه: S124
زبان: en
شناسه: 10.1016/0197-2456(96)84672-1
دانلود
Influence of cropping system on sharp eyespot in winter wheat
نوع: journal-article
منبع: Crop Protection
ناشر: Elsevier BV
نویسند(گان): Nathalie Colbach , Philippe Lucas , Nadine Cavelier , Alain Cavelier
سال: 1997
جلد: 16
شماره: 5
صفحه: 415-422
زبان: en
شناسه: 10.1016/s0261-2194(97)00018-5
دانلود
Magnetization in a generalized critical-state model for type-II superconductors
نوع: journal-article
منبع: Cryogenics
ناشر: Elsevier BV
نویسند(گان): P.O. Hetland , T.H. Johansen , H. Bratsberg
سال: 1996
جلد: 36
شماره: 1
صفحه: 41-46
زبان: en
شناسه: 10.1016/0011-2275(96)80768-5
دانلود
Acoustic quality factor of vanadium
نوع: journal-article
منبع: Cryogenics
ناشر: Elsevier BV
نویسند(گان): O.D. Aguiar
سال: 1996
جلد: 36
شماره: 1
صفحه: 53-55
زبان: en
شناسه: 10.1016/0011-2275(96)80770-3
دانلود
Sub-lethal effects of tefluthrin on Diabrotica undecimpunctata howardi, Barber: adult emergence weights, fecundity and fertility
نوع: journal-article
منبع: Crop Protection
ناشر: Elsevier BV
نویسند(گان): Paris K. Michaelides , Denis J. Wright
سال: 1997
جلد: 16
شماره: 5
صفحه: 431-438
زبان: en
شناسه: 10.1016/s0261-2194(97)00016-1
دانلود
Isokinetic and isoequilibrium relationships in spin–crossover systems
نوع: journal-article
منبع: Coordination Chemistry Reviews
ناشر: Elsevier BV
نویسند(گان): Wolfgang Linert , Andrei B. Kudryavtsev
سال: 1999
جلد: 190-192
صفحه: 405-445
زبان: en
شناسه: 10.1016/s0010-8545(99)00097-1
دانلود
Multi-purpose optical cell for the study of quantum crystals
نوع: journal-article
منبع: Cryogenics
ناشر: Elsevier BV
نویسند(گان): V.L. Tsymbalenko
سال: 1996
جلد: 36
شماره: 1
صفحه: 65-66
زبان: en
شناسه: 10.1016/0011-2275(96)80773-9
دانلود
Local normal zone nucleation to ‘global’ transition: quench development in superconductors with changing current
نوع: journal-article
منبع: Cryogenics
ناشر: Elsevier BV
نویسند(گان): N.A. Buznikov , A.A. Pukhov , A.L. Rakhmanov
سال: 1995
جلد: 35
شماره: 10
صفحه: 623-630
زبان: en
شناسه: 10.1016/s0011-2275(99)80002-2
دانلود
Comparison of four particulate substances as wildlife feeding repellents
نوع: journal-article
منبع: Crop Protection
ناشر: Elsevier BV
نویسند(گان): Jerrold L Belant , Sheri K Ickes , L.A Tyson , T.W Seamans
سال: 1997
جلد: 16
شماره: 5
صفحه: 439-447
زبان: en
شناسه: 10.1016/s0261-2194(97)00019-7
دانلود
Cooperative phenomena and light-induced bistability in iron(II) spin-crossover compounds
نوع: journal-article
منبع: Coordination Chemistry Reviews
ناشر: Elsevier BV
نویسند(گان): Andreas Hauser , Jelena Jeftić , Harald Romstedt , Roland Hinek , Hartmut Spiering
سال: 1999
جلد: 190-192
صفحه: 471-491
زبان: en
شناسه: 10.1016/s0010-8545(99)00111-3
دانلود
Second sound wave heat transfer, thermal boundary layer formation and boiling: highly transient heat transport phenomena in He II
نوع: journal-article
منبع: Cryogenics
ناشر: Elsevier BV
نویسند(گان): T. Shimazaki , M. Murakami , T. Iida
سال: 1995
جلد: 35
شماره: 10
صفحه: 645-651
زبان: en
شناسه: 10.1016/s0011-2275(99)80005-8
دانلود
Ranging behaviour and habitat utilisation of the Malayan wood rat (Rattus tiomanicus) in an oil palm plantation in Johore, Malaysia
نوع: journal-article
منبع: Crop Protection
ناشر: Elsevier BV
نویسند(گان): A.P. Buckle , T.H. Chia , M.G.P. Fenn , M. Visvalingam
سال: 1997
جلد: 16
شماره: 5
صفحه: 467-473
زبان: en
شناسه: 10.1016/s0261-2194(97)00010-0
دانلود
Motional heat loss of a Gifford-McMahon cryorefrigerator
نوع: journal-article
منبع: Cryogenics
ناشر: Elsevier BV
نویسند(گان): C. Minas
سال: 1995
جلد: 35
شماره: 10
صفحه: 659-664
زبان: en
شناسه: 10.1016/s0011-2275(99)80007-1
دانلود
Nitrile hydratase and related non-heme iron sulfur complexes
نوع: journal-article
منبع: Coordination Chemistry Reviews
ناشر: Elsevier BV
نویسند(گان): I. Artaud , S. Chatel , A.S. Chauvin , D. Bonnet , M.A. Kopf , P. Leduc
سال: 1999
جلد: 190-192
صفحه: 577-586
زبان: en
شناسه: 10.1016/s0010-8545(99)00101-0
دانلود
Silver(I)–3,6-bis(pyridin-3-yl)-1,2,4,5-tetrazine coordination polymers: a diversity of chain motifs
نوع: journal-article
منبع: Crystal Engineering
ناشر: Elsevier BV
نویسند(گان): Matthew A. Withersby , Alexander J. Blake , Neil R. Champness , Paul A. Cooke , Peter Hubberstey , Wan-Sheung Li , Martin Schröder
سال: 1999
جلد: 2
شماره: 2-3
صفحه: 123-136
زبان: en
شناسه: 10.1016/s1463-0184(99)00013-1
دانلود
New coordination networks constructed from N-(4-pyridyl)isonicotinamide
نوع: journal-article
منبع: Crystal Engineering
ناشر: Elsevier BV
نویسند(گان): Mitsuru Kondo , Akiko Asami , Ho-chol Chang , Susumu Kitagawa
سال: 1999
جلد: 2
شماره: 2-3
صفحه: 115-122
زبان: en
شناسه: 10.1016/s1463-0184(99)00012-x
دانلود
Correlations of the distribution of spin states in spin crossover compounds
نوع: journal-article
منبع: Coordination Chemistry Reviews
ناشر: Elsevier BV
نویسند(گان): H. Spiering , T. Kohlhaas , H. Romstedt , A. Hauser , C. Bruns-Yilmaz , J. Kusz , P. Gütlich
سال: 1999
جلد: 190-192
صفحه: 629-647
زبان: en
شناسه: 10.1016/s0010-8545(99)00109-5
دانلود
Whiteheads associated with stem borer infestation in modern rice varieties: an attempt to resolve the dilemma of yield losses
نوع: journal-article
منبع: Crop Protection
ناشر: Elsevier BV
نویسند(گان): Zahirul Islam , A.N.M.R. Karim
سال: 1997
جلد: 16
شماره: 4
صفحه: 303-311
زبان: en
شناسه: 10.1016/s0261-2194(97)00006-9
دانلود
Cocrystalline salts of alkynoic acids. II. the crystal and molecular structure of 5-bromo-2-aminopyridinium propynoate
نوع: journal-article
منبع: Crystal Engineering
ناشر: Elsevier BV
نویسند(گان): Shai Vaday , Bruce M Foxman
سال: 1999
جلد: 2
شماره: 2-3
صفحه: 145-151
زبان: en
شناسه: 10.1016/s1463-0184(99)00015-5
دانلود
Reactivity of galactose oxidase
نوع: journal-article
منبع: Coordination Chemistry Reviews
ناشر: Elsevier BV
نویسند(گان): Christopher D. Borman , Colin G. Saysell , Achim Sokolowski , Mark B. Twitchett , Craig Wright , A.Geoffrey Sykes
سال: 1999
جلد: 190-192
صفحه: 771-779
زبان: en
شناسه: 10.1016/s0010-8545(99)00120-4
دانلود


Do NOT follow this link or you will be banned from the site!