جستجو و دانلود مقالات از بین میلیون‌ها موضوع انتخابی

نمایش مورد 1-20 از 461,872 نتیجه جستجو شده.عملیات
Simultaneous determination of tenuazonic and cyclopiazonic acids in tomato products
نوع: journal-article
منبع: Food Chemistry
ناشر: Elsevier BV
نویسند(گان): S da Motta
سال: 2000
جلد: 71
شماره: 1
صفحه: 111-116
شناسه: 10.1016/s0308-8146(00)00040-6
دانلود
Artificial neural networks for modelling and predictive control of an industrial evaporation process
نوع: journal-article
منبع: Journal of Food Engineering
ناشر: Elsevier BV
نویسند(گان): M Benne , B Grondin- Perez , J.-P Chabriat , P Hervé
سال: 2000
جلد: 46
شماره: 4
صفحه: 227-234
زبان: en
شناسه: 10.1016/s0260-8774(00)00055-8
دانلود
Optical evaluation of factors affecting appearance of bovine fat
نوع: journal-article
منبع: Meat Science
ناشر: Elsevier BV
نویسند(گان): M. Irie
سال: 2001
جلد: 57
شماره: 1
صفحه: 19-22
زبان: en
شناسه: 10.1016/s0309-1740(00)00069-3
دانلود
Effects of dietary magnesium and duration of refrigerated storage on the quality of vacuum-packaged, boneless pork loins
نوع: journal-article
منبع: Meat Science
ناشر: Elsevier BV
نویسند(گان): Jason K Apple , Jesse R Davis , Lilly K Rakes , Charles V Maxwell , Matthew R Stivarius , Fred W Pohlman
سال: 2001
جلد: 57
شماره: 1
صفحه: 43-53
زبان: en
شناسه: 10.1016/s0309-1740(00)00075-9
دانلود
Fatty acid profiles in three stress genotypes of swine and relationships with performance, carcass and meat quality traits
نوع: journal-article
منبع: Meat Science
ناشر: Elsevier BV
نویسند(گان): J Piedrafita , L.L Christian , S.M Lonergan
سال: 2001
جلد: 57
شماره: 1
صفحه: 71-77
زبان: en
شناسه: 10.1016/s0309-1740(00)00078-4
دانلود
Aldehyde reactivity with 2-thiobarbituric acid and TBARS in freeze-dried beef during accelerated storage
نوع: journal-article
منبع: Meat Science
ناشر: Elsevier BV
نویسند(گان): Q Sun , C Faustman , A Senecal , A.L Wilkinson , H Furr
سال: 2001
جلد: 57
شماره: 1
صفحه: 55-60
زبان: en
شناسه: 10.1016/s0309-1740(00)00076-0
دانلود
Temporal aspects related to the perception of skatole and androstenone, the major boar odour compounds
نوع: journal-article
منبع: Meat Science
ناشر: Elsevier BV
نویسند(گان): H.L de Kock , P.H Heinze , C.M Potgieter , G.B Dijksterhuis , A Minnaar
سال: 2001
جلد: 57
شماره: 1
صفحه: 61-70
زبان: en
شناسه: 10.1016/s0309-1740(00)00077-2
دانلود
Influence of beef carcass stretching and chilling rate on tenderness of m. longissimus dorsi
نوع: journal-article
منبع: Meat Science
ناشر: Elsevier BV
نویسند(گان): O. Sørheim , J. Idland , E.C. Halvorsen , T. Frøystein , P. Lea , K.I. Hildrum
سال: 2001
جلد: 57
شماره: 1
صفحه: 79-85
زبان: en
شناسه: 10.1016/s0309-1740(00)00079-6
دانلود
Partial purification and characterisation of dipeptidyl peptidase II from porcine skeletal muscle
نوع: journal-article
منبع: Meat Science
ناشر: Elsevier BV
نویسند(گان): Miguel Angel Sentandreu , Fidel Toldrá
سال: 2001
جلد: 57
شماره: 1
صفحه: 93-103
زبان: en
شناسه: 10.1016/s0309-1740(00)00082-6
دانلود
Occurrence of giant myofibres according to muscle type, pre- or post-rigor state and genetic background in turkeys
نوع: journal-article
منبع: Meat Science
ناشر: Elsevier BV
نویسند(گان): H Remignon , J Zanusso , Gaëlle Albert , R Babilé
سال: 2000
جلد: 56
شماره: 4
صفحه: 337-343
زبان: en
شناسه: 10.1016/s0309-1740(00)00059-0
دانلود
Effect of method of analysis on iron content of beef from advanced meat recovery systems
نوع: journal-article
منبع: Meat Science
ناشر: Elsevier BV
نویسند(گان): W.R Windham , R.A Field
سال: 2000
جلد: 56
شماره: 4
صفحه: 351-355
زبان: en
شناسه: 10.1016/s0309-1740(00)00062-0
دانلود
Elucidation of a basic protein, glyceraldehyde-3-phosphate dehydrogenase, as a contributing factor to raise Mg-ATPase activity of myofibrils during meat conditioning
نوع: journal-article
منبع: Meat Science
ناشر: Elsevier BV
نویسند(گان): Masanori Matsuishi , Akihiro Okitani
سال: 2000
جلد: 56
شماره: 4
صفحه: 369-377
زبان: en
شناسه: 10.1016/s0309-1740(00)00064-4
دانلود
Fibre area and capillary supply in broiler breast muscle in relation to productivity and ascites
نوع: journal-article
منبع: Meat Science
ناشر: Elsevier BV
نویسند(گان): A.H. Hoving-Bolink , R.W. Kranen , R.E. Klont , C.L.M. Gerritsen , K.H. de Greef
سال: 2000
جلد: 56
شماره: 4
صفحه: 397-402
زبان: en
شناسه: 10.1016/s0309-1740(00)00071-1
دانلود
A statistical analysis of biscuit physical properties as affected by baking
نوع: journal-article
منبع: Journal of Food Engineering
ناشر: Elsevier BV
نویسند(گان): Kevin Cronin , Claudia Preis
سال: 2000
جلد: 46
شماره: 4
صفحه: 217-225
زبان: en
شناسه: 10.1016/s0260-8774(00)00053-4
دانلود
Study of PEG–substrate biphasic systems for the enzymic hydrolysis of gelatinised crude corn starch
نوع: journal-article
منبع: Journal of Food Engineering
ناشر: Elsevier BV
نویسند(گان): A Karakatsanis , M Liakopoulou-Kyriakides
سال: 2000
جلد: 46
شماره: 4
صفحه: 251-255
زبان: en
شناسه: 10.1016/s0260-8774(00)00085-6
دانلود
Surface area of general ellipsoid shaped food materials by simplified regression equation method
نوع: journal-article
منبع: Journal of Food Engineering
ناشر: Elsevier BV
نویسند(گان): C. Igathinathane , P.K. Chattopadhyay
سال: 2000
جلد: 46
شماره: 4
صفحه: 257-266
زبان: en
شناسه: 10.1016/s0260-8774(00)00086-8
دانلود
Classification of aged wine distillates using fuzzy and neural network systems
نوع: journal-article
منبع: Journal of Food Engineering
ناشر: Elsevier BV
نویسند(گان): C.G Raptis , C.I Siettos , C.T Kiranoudis , G.V Bafas
سال: 2000
جلد: 46
شماره: 4
صفحه: 267-275
زبان: en
شناسه: 10.1016/s0260-8774(00)00087-x
دانلود
Freezing and ice crystals formed in a cylindrical food model: part I. Freezing at atmospheric pressure
نوع: journal-article
منبع: Journal of Food Engineering
ناشر: Elsevier BV
نویسند(گان): D Chevalier , A Le Bail , M Ghoul
سال: 2000
جلد: 46
شماره: 4
صفحه: 277-285
زبان: en
شناسه: 10.1016/s0260-8774(00)00089-3
دانلود
Contents Digest
نوع: journal-article
منبع: Trends in Food Science & Technology
ناشر: Elsevier BV
سال: 1999
جلد: 10
شماره: 12
صفحه: 384
زبان: en
شناسه: 10.1016/s0924-2244(00)00038-8
دانلود
The technology of probiotics
نوع: journal-article
منبع: Trends in Food Science & Technology
ناشر: Elsevier BV
نویسند(گان): M Saxelin , B Grenov , U Svensson , R Fondén , R Reniero , T Mattila-Sandholm
سال: 1999
جلد: 10
شماره: 12
صفحه: 387-392
زبان: en
شناسه: 10.1016/s0924-2244(00)00027-3
دانلود


Do NOT follow this link or you will be banned from the site!