اکانت هدیه

لطفا اکانت ها را بطور مستقیم باشتراک نگذارید بلکه آدرس این صفحه را بدهید. سپاس

مهرماه  ۱۳۹۹   ابان ماه ۱۳۹۹  آبان ماه  ۱۳۹۹ 

eBook Harvard Business Review Press Collection

یوزرنیم= chiangmai
پسورد= library@2562


 

Library Journal

یوزرنیم=access@libraryjournal.com

پسورد= LJfullaccess1


 

jstor.org 

یوزرنیم=artslib

پسورد= library1


 

مهرماه  ۱۳۹۹   مهرماه  ۱۳۹۹   مهرماه  ۱۳۹۹  
https://search.proquest.com
یوزرنیم= ZX9CRAF94A
پسورد=!~DY9cXQ
(وب پنهان)


 

 www.worldbookonline.com
USERNAME: international
PASSWORD: turtle
EXPIRES: October 31, 2020


 

http://dissertation.newacademic.net
یوزر= UNMAPUA
پسورد= mapua923


 

مهرماه  ۱۳۹۹-ویژه کتابداران مهرماه  ۱۳۹۹-ویژه پژوهشگران مهرماه  ۱۳۹۹ 

کتاب آنلاین رده‌بندی دهدهی دیویی ویرایش بیست و سوم
http://dewey.org/webdewey
یوزر= ۱۰۰-۰۹۰-۷۸۹
پسورد= student


 

اکانت دسترسی رایگان پایگاه فوق العاده عالی روش تحقیق (روش پژوهش)
سیج متدhttp://methods.sagepub.com

یوزر=SIU
پسورد=SaGe2019!


 

پسورد دوم از ابسکوهاست
https://search.ebscohost.com/login.aspx?authtype=ip,uid&custid=s2258588&groupid=main&profile=ehost

username 211hoover

password library2!


مهرماه  ۱۳۹۹- ابسکو هاست مهرماه  ۱۳۹۹- گیل مهرماه  ۱۳۹۹- اوید
https://search.ebscohost.com

Main Portal to all EBSCO databases

یوزر= kenanlibrary

پسورد= Learn2020!

ابسکو هاست (وب پنهان)


 

https://infotrac.galegroup.com/itweb/kenan

سه تا دیتابیس گیل (وب پنهان)

پسورد=kenan


 

http://ovidsp.ovid.com

یوزر = endd999

پسورد = endd999

(وب پنهان)


 

شهریور ماه ۱۳۹۹ شهریور ماه ۱۳۹۹ مهرماه ۱۳۹۹
اکانت رایگان موقت از کلینیکال کی

ClinicalKey

http://ck.yabesh.ir

/User=Demo

pass=yabesh.ir

ثبت خرید اکانت اختصاصی

یک ماه – یک ساله

اکانت رایگان موقت از اکسپرت پَس

expertPath

http://exp.yabesh.ir

User=Demo

pass=yabesh.ir

ثبت خرید اکانت اختصاصی

یک ماه – یک ساله

اکانت امبیس و ام تری
Embase, Emtree
دسترسی رایگان – ۲۴ ساعته
http://embase.bokoo.ir/
user=embasedemo
password=yabesh.ir
(بعد از ورود اولیه پنجره ی ای باز می شود

روی Continue as guest کلیک کنید)

ثبت خرید اکانت اختصاصی